Oftewel het proces van het ontwikkelen van duurzaamheid. Het gaat om de weg, de noodzakelijke reis, met als leidt motiv werken aan een samenleving gericht op duurzaamheid.

De grote verbanden van de Triple bottom line bollen:Tja, wellicht wat kort door de bocht, toch knoop ik deze grote verbanden aan het hier en nu en aan wat jij en ik ermee kunnen, hoe complex het ook lijkt, ik leg het graag persoonlijk uit.

Waarbij ik graag duidelijk maak dat volgens Nicolas Stern:
- de wereld een dusdanige voorraad CO2 inmiddels heeft, dat elk bedrijf met zoveel voorraad al lang failliet zou zijn.....
- als we nu niet 2 % van het BNP investeren in het verminderen, we binnen 15 jaar 80% van ons BNP zullen moeten besteden aan het bestrijden van de gevolgen....
Dit kan een overweging zijn om in actie te komen??
Nb de commissie Veerman spreekt inmiddels over 0,2% van ons BNP om het plan ruimte voor rivieren, en Nederland leeft met Water te kunnen uitvoeren. Dit is een bemoedigende stap in de goede richting alhoewel het in feite al een onderdeel is van de 80% bestrijden van de gevolgen.

Tot slot hier even een verwijzing naar het Rode Kruis Climate Centre. Een van de meest toonaangevende klimaat Centra van de wereld. Zij hebben assesments gedaan over de hele wereld op locaal niveau. Er wordt helaas niet meer gesproken in termen van preventie, uitsluitend in termen van “er ons op voorbereiden” en “weerbaarheid” (resiliency). Na bestudering liep langs het randje van een klimaat depressie kan ik u zeggen.

En laten we een onderscheid maken klimaatverandering, energie beleid en onze “global Commons” of te wel onze grondstoffen.
Ik zou willen volstaan met de verwijzing naar “peak everything”, want de voorraden raken uitgeput en de vraag blijft stijgen. Ergens komt een eind in zicht ook als de geleerden kibbelen over de periode tot dan. Ik leg het u graag een keer persoonlijk uit. Zie ook onder persoonlijk, mijn inspiratie.