Enige jaren geleden heb ik met een aantal mensen de zgn FlowAcademie opgezet. Graag informeer ik u via onderstaande tekst:Betreft: How Flow can you go? Toepassing van de Flow Monitor bij Individuele & Team Coaching

Beste lezer,

Met plezier wil ik je hierbij informeren en uitnodigen deel te nemen aan mijn activiteit als Flow coach.

Waarom Flow?
In mijn logo voer ik al jaren de pay-off: "Omdat mensen er toe doen". Zij zijn de organisatie, niet een productiemiddel. Mensen hebben er behoefte aan om op een resultaatgerichte manier te worden gecoacht naar een gezond uitdagingsniveau, tevreden productiviteit en plezier in het werk. Uit meer dan 30 jaar onderzoek° is gebleken dat het ervaren van "Flow" hier in belangrijke mate aan bijdraagt.

Mensen met flow:
∞ zijn productief en hebben veel werkplezier
∞ hebben een laag ziekteverzuim
∞ zijn ondernemend en nemen hun verantwoordelijkheid
∞ ontwikkelen producten en diensten met een hoge kwaliteit
∞ communiceren helder, duidelijk en persoonlijk
∞ zijn leuk om mee samen te werken en zaken mee te doen
∞ hebben een gevoel van "succes", het gaat goed!

Flow is een toestand:
∞ waarin je helemaal opgaat in wat je doet; je vergeet de tijd
∞ waar je ondanks grote inspanning toch fris en/of tevreden moe, maar altijd met meer motivatie uit komt
∞ waarin je nieuwe hoogtes bereikt, groeit en presteert
Het maximaliseren van Flow is een win-win situatie voor medewerkers en organisaties. Dit in tegenstelling tot de hedendaagse focus op bijvoorbeeld uitsluitend kwantitatieve prestaties en werkdruk.

Hoe werkt de Flow monitor?
Is "Flow" ook meetbaar en hoe coacht je medewerkers naar "Flow" in het werk?
Uitgaande van die vraag is de Flow Monitor ontwikkeld. Een meetinstrument waarmee coaches en leidinggevenden doelmatiger kunnen coachen.
Geen IQ of EQ, maar FlowQ.
Aan de hand van een compacte online test krijgt je snel inzicht in het flowniveau van jezelf en in jouw mogelijke ontwikkelpunten. Een prima start van een coachingsgesprek en een persoonlijk ontwikkelplan.
Wordt de Flow monitor door alle leden van eenzelfde team ingevuld, dan geeft het direct een totaalbeeld van de teamflow en ieders afzonderlijke ontwikkelmogelijkheden hierin. Op organisatieniveau draagt de Flow monitor bij aan de wens om de vitaliteit van de bedrijfscultuur te versterken.

De werkwijze is als volgt:
- 12 minuten voor het invullen van de on line test
- een verdere introductie op de principes van Flow en het bespreken van jouw test resultaten (ca. 1,5 uur)

Voor de test en een eerste coachingsgesprek van ca 1,5 uur bedragen de kosten € 160,-. Hierna bekijken we welk vervolg we eraan willen geven.
Als je de test wilt doen, stuur ik je een email. Daarin staat een weblink, een toegangscode en een persoonlijk wachtwoord. Het wijst zich verder vanzelf. Na het inloggen vul je de test in, duurt ongeveer 12 minuten.
Vervolgens komen de resultaten binnen bij mij in de vorm van een verslag inclusief een grafische voorstelling. Op een nog af te spreken datum zal ik dan in ons gesprek verder ingaan op de principes van Flow en jouw je resultaten overhandigen en toelichten.

Hoe werk ik met coaching:
In mijn voorgaande werkorganisaties (onder meer Global Action Plan Nederland) werkten wij heel sterk vanuit de flow principes. Steeds meer word ik gevraagd om mensen en organisaties hiermee te begeleiden. Tot voor kort bestond er naar mijn idee geen goed "handvat" om hier inzicht in te krijgen. Inmiddels hebben wij met een groep mensen de Flow*Academy opgezet en de flow monitor ontwikkeld. Flow*Academy is een netwerk van ervaren coaches dat zichzelf ten doel heeft gesteld een bijdrage te leveren aan het maximaliseren van Flow voor mens en organisatie. Voor mij een reden om me meer te specialiseren in het begeleiden van mensen en organisaties bij het bereiken van professionele en persoonlijke resultaten.

Tegen de achtergrond van mijn bedrijfskundige opleiding vindt mijn coachingsaanpak o.a. haar basis in methodieken uit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Visie is het ontwikkelen van creatieve energie (Visie=OKE), Empowerment en Grace (David Gershon & Gail Staub), Landmark, Enspirited Envisioning (W.Ziegler), etc.

Kenmerken van mijn coach- en trainingstrajecten zijn:
• persoonlijke- en mensgerichte aandacht
• resultaatgerichtheid
• werken in het hier-en-nu
• provocatie en humor
• ervaringsgericht leren
• gebaseerd op heldere, onderbouwde modellen
• gericht op doorbreken van patronen, gewoontes

Mijn bedrijf is o.a. onderdeel van het Flow*Academy netwerk.
Zoals gezegd als je de test hebt gedaan, krijg ik de resultaten binnen en dan maken we een afspraak.
Met vriendelijke groet,

Peter van Luttervelt