Een ondernemer is in principe maatschappelijk betrokken, de volgende stap is maatschappelijk verantwoord, in feite moet je praten over een “bovengever” ipv een ondernemer. Een ondernemer geeft inkomen aan een aantal gezinnen, is betrokken bij hun lief en leed en hun sociale locale gemeeschap.
Ik maak verschil tussen een bestuurder en een ondernemer. We hebben een aantal bestuurders in Nederland van bedrijven. Echter als het fout gaat verkopen zij niet de piano en gaan met het gezien 3 hoog achter wonen omdat zij geloven in hun bedrijf. De echte ondernemer doet dat wel. Nederland kent heel veel ondernemers en die doen de economie draaien. Vele daarvan zijn maatschappelijk betrokken, sponsoren de voetbal, de fanfare, etc.. Kennen de familie van de medewerker, relaties tellen. Van het grootste belang voor een ondernemer is continuïteit. Dat betekent dus per definitie niet de korte termijn kwartaalcijfers van de beursgenoteerde ondernemingen, het gaat erom kan mijn dochter of zoon straks het bedrijf voortzetten, en wellicht heeft de huidige ondernemer de zaak al van zijn vader of moeder voortgezet. Familie bedrijven, van extreem grote waarde in onze samenleving. De reputatie van de ondernemer als mens is van waarde, naast zijn naam als bedrijf/product. De menselijke kant.Grote dikke muren tussen deze ministeries/afdelingen/eilanden. Er is geen synergie. Daarom teken ik het vaak als volgt:Dynamisch evenwicht komt tot bezieling:
Als deze 3 bollen in een voortdurende zoektocht (het proces) naar een dynamisch evenwicht zoeken, komt in de overlap het volgende automatisch naar voren:
- bezieling, voor de medewerkers van de organisatie
- customer intimacy of loyalty, de klanten erkennen en voelen zich betrokken bij deze dans tot ontwikkeling van duurzaamheid
- shareholders die zich aangetrokken voelen om te investeren in organisaties die deze reis serieus onder-nemen
- stakeholders, in zoverre niet onder de shareholders vallen, waarmee je samen kan werken. Ik herinner me nog dat we met BCC en Philips een gesprek hadden waarbij ik suggereerde om ipv weer een xx euro korting op een (energielage) TV te geven een set van 10-15 of 20 spaarlampen erbij te geven. Als je 1 spaarlamp krijgt leg je het in je meterkast, maar als je bij aankoop van een TV een set van 10 of meer spaarlampen krijgt ga je ze WEL indraaien, en je verdient dan je TV terug. Dat zijn buiten de box samenwerkingsverbanden die veel te weinig worden bewandeld. We noemen dat bij het Social Venture Netwerk: Slim Samen Duurzaam Ondernemen

Hoe krijgt u het proces van MVO op gang:Strategisch:
Veel bedrijven hebben op strategisch niveau een mooie visie en missie statement tav MVO geformuleerd.... Echter het imago van een bedrijf wordt van buiten opgeplakt, de identiteit van het bedrijf komt van binnen en dat bepaald het imago. Identiteit wordt gevormd door de cultuur van de organisatie, van hoog tot laat, de cultuur zijn de mensen in de organisatie.
En let wel een mooie missie/visie die niet in de praktijk gestalte krijg leidt al snel tot green-washing

Tactisch:
Meestal een staf afdeling, in sommige re-actieve organisaties de risico manager. Als een organisatie iets verder is op het gebied van MVO een Bedrijf Interne Milieu manager. Soms een eenling in de organisatie die met veel inzet probeert vanuit zijn staf positie te zorgen dat de lijn mensen zich aan de minimale regelgeving houdt, soms technologische oplossingen bedenkt. Het ziet er ongeveer als volgt uitOperationeel:
We vergeten dat het altijd de mensen zijn, de operationele organisatie, die al of niet de technische mogelijkheden benutten (de knop al of niet uit zetten), of zich bewust zijn van de reden achter de regelgeving. Met andere woorden als we de mensen=cultuur=identiteit van de organisatie niet meekrijgen kan je tal van beleidsmaatregelen uitvaardigen, echter in hoeverre wordt het nageleefd?

Daarom hebben we ook een aanpak ontwikkeld om Medewerker Betrokkenheid te creëren. Zodat MVO of klimaatneutrale werkwijze verankert ligt in het gedrag van mensen. Zie gedragsverandering.
Een van de belangrijkste aspecten van de nieuwe ISO 26000 richtlijn.