MVO doe je zo platform:

Dit unieke idee stimuleert MKB Nederland om stap voor stap de weg naar duurzame producten en eigen bedrijfsvoering te doen. Ik ben een van de mede initiatiefnemers en richt mij in het bijzonder op MVO dichterbij, om de coleur locale van alle relevante stakeholders op lokaal niveau die hieraan kunnen bijdragen, waaronder gemeentelijke organisaties, ondernemers verenigingen, decentrale vestigingen van dienstverleners, etc.

Duurzaam en succesvol rivierenland, initiatiefgroep:

Een hele mondvol voor een initiatief groep die actief in het rivierengebied (Geldermalsen, Tiel, Neerijnen, Zaltbommel, etc) als een netwerk tussen organisaties en bedrijven opereert om het bedrijfsleven te binden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het verduurzamen van de samenleving.

Duurzaam Varik:

Een klein dorpje aan de rivier de Waal, kent een aantal unieke historische parels zoals het Veerhuis, de Dikke Toren, de Molen, bekende kunstenaars, oer Hollandse rivier landschappen die allen door Marsman beschreven kunnen worden, ambachtelijke stokerij, etc. Dit stukje dreigt ten onder te gaan door "oud denken" in termen van grootschalige grootstedelijke waanzin bebouwing dat niet eens aansluit bij de (woon)behoefte van de lokale samenleving. Reden om een stichting op te richten om de parels te behoeden ten onder te gaan en gezamenlijk met de lokale samenleving te kijken naar hoe we op een duurzame manier (zowel economisch, ecologisch en sociaal) dit gebied kunnen inrichten en ontwikkelen.

WIE-LAB:

Wereld verbeterend ondernemen (world improving entrepreneurs) worden niet afgerekend op hun kwartaal cijfers maar juist op hun maatschappelijke bijdrage. Samen met een paar vooraanstaande ondernemers hebben we een WIE-LAB opgericht dat ondernemers helpt de kunst van dit soort ondernemerschap te ontwikkelen en verfijnen, elkaar te steunen en inspireren, scherp te houden en samen te leren hoe het toekomstige ondernemen (ook intern ondernemerschap) eruit kan zien.

Global Action Plan Internationaal:

Vanaf de oprichting van Global Action Plan International in 1991 ben ik betrokken bij dit GAP Netwerk. In Nederland ben ik 12 jaar lang directeur geweest van GAP Nl, dat EcoTeam programma's verspreiden om huishoudens te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame leefstijl. In die jaren werd ik ook vaak gevraagd om andere landen te helpen opstarten, waaronder Polen, Roemenie, Bulgarije en de Baltische landen. Sinds 2002 heb ik mij vnl geconcentreerd op het medewerker betrokkenheid programma voor organisaties. Dit programma hebben we inmiddels verspreid in België, Vietnam en Noorwegen.
Ik ben actief in het bestuur van GAP International. Zie www.globalactionplan.com.

Global Action Plan Nederland:

Nadat we in 2002 stopte met het verspreiden van de EcoTeam Programma's hebben we GAP Nl opgezet als samenwerkingsverband om de kennis op het gebied van gedragsverandering methodieken te verspreiden. Binnen dit samenwerkingsverband werk ik onder andere samen met Ellen van den Adel (Work on Progress). Zie www.globalactionplan.nl

Social Venture Netwerk:

Ik ben bestuurslid bij het Social Venture Network. Dit internationale netwerk biedt de leden gelegenheid om met en van elkaar te leren. In ons internationaal mission statement staat 'We are dedicated to changing the way we and the world do business'. Daarom dagen de leden zichzelf en elkaar voortdurend uit om nieuwe initiatieven te nemen die leiden tot een succesvolle commerciële bedrijfsvoering gecombineerd met sociale verantwoordelijkheid en milieubewustzijn.

Maandelijks is er een SVN-activiteit. Dit kan een bezoek zijn aan één van de leden bij wie we een kijkje in de keuken mogen nemen. Het kan ook een inhoudelijke bijeenkomst zijn, waarin we een bepaald actueel onderwerp of thema uitdiepen. Ook zijn er eenmalige initiatieven die veelal in samenwerking met diverse leden tot stand komen. Momenteel zijn we ondermeer bezig in 2011 een wereldcongres te organiseren. Ik hou me namens het bestuur bezig met de activiteiten en de internationale relaties.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met op, www.svnnederland.nl. Carla Hofland is onze netwerk officer, zij helpt u graag verder.