Peter van Luttervelt | T, A & O

Ooit, ca 30 jaar gelden sloot ik mij aan bij een groepje pioniers in Den Haag die met MeMo (Mens en Milieuvriendelijk Ondernemen) begonnen, een echte aquarius samenzwering was het. In Den Haag heette de Stichting Schep je Eigen werk. In mijn ogen was de MeMo beweging de wegbereider voor wat tegenwoordig Maatschappelijk verantwoord ondernemen heet. Daar ontwikkelde ik de trainingen voor "startende" ondernemers en gebruikte het wagenwiel en werd het symbool voor mijn adviesburo.

De as:
Dit is de ondernemer zelf, in het centrum waar alles om draait;
De spaken:
Je logistiek, marketing, verkoop, financien, personeel, etc. Als er een spaak ontbreekt of te slap staat komt er een slag in je wiel, en heb je een probleem, je zwalkt als ondernemer dan op je doel af;
De band:
moet altijd strak staan, goede bandenspanning is van belang voor veiligheid, contact met je klanten;
Het wegdek:
Je klanten, zijn als het wegdek, daar moet je de band dicht op hebben, voldoende druk;
In beweging:
Dynamiek van het ronddraaiende wiel, voortdurend nieuwe kontakten aanboren, en regelmatig de oude klanten, want een klant maken is 1, maar hem houden is veel belangrijker;
Bijsturen:
Als je het stuur van een fietser vastzet, valt hij om, je hebt wel een doel voor ogen, echter je bent voortdurend aan het corrigeren, als de uitslag te ver wordt dreig je van je doel te raken, dan moet je jezelf via reflectie bijsturen of door de feedback uit je omgeving.

Het familie wapen:
Jaren later bleek het wagenwiel het familie wapen te zijn. Toeval bestaat niet.
En het 8 spaken wiel is van grote betekenis in het Boeddhisme, de weg naar onthechting (=verlichting). Toeval?